Tìm kiếm Tin tức Tìm Đại lý Đăng ký lái thử Liên hệ Hỗ trợ
Mini EV

Mini EV LV1 - 120

Màu xe: Trắng Thiên Hương

Màu nóc: Trắng

Chỉ từ

239.000.000 VNĐ

* Giá đã bao gồm VAT
* 01 bộ pin LFP kèm xe
* 01 bộ sạc kèm xe
* Quãng đường đi được 120km/ lần sạc

Thông số nổi bật
 • Đạt tiêu chuẩn sản xuất GMS - BIQ4
 • Màn hình LCD TFT 7 inch và hệ thống khởi động thông minh
 • Bảng điều khiển trung tâm tương lai
 • Pin chống nước IP67
 • Hệ thống sạc dễ dàng tại nhà
 • Chỉ tốn 300 VNĐ phí sạc cho 1 km di chuyển
 • 02 cửa, 04 chỗ hữu dụng

Mini EV LV1 - 120

Màu xe: Xanh Lưu Ly

Màu nóc: Xanh Lưu Ly

Chỉ từ

239.000.000 VNĐ

* Giá đã bao gồm VAT
* 01 bộ pin LFP kèm xe
* 01 bộ sạc kèm xe
* Quãng đường đi được 120km/ lần sạc

Thông số nổi bật
 • Đạt tiêu chuẩn sản xuất GMS - BIQ4, chuẩn an toàn CNAS
 • Sạc dễ dàng tại nguồn điện dân dụng có tiếp địa
 • Chỉ tốn 30.000 VNĐ phí sạc cho 100 km di chuyển
 • 03 cửa, 04 chỗ hữu dụng
 • Điều hòa 02 chiều

Mini EV LV1 - 170

Màu xe: Trắng Thiên Hương

Màu nóc: Trắng

Chỉ từ

265.000.000 VNĐ

* Giá đã bao gồm VAT
* 01 bộ pin LFP kèm xe
* 01 bộ sạc kèm xe
* Quãng đường đi được 170km/ lần sạc

Thông số nổi bật
 • Đạt tiêu chuẩn sản xuất GMS - BIQ4, chuẩn an toàn CNAS
 • Sạc dễ dàng tại nguồn điện dân dụng có tiếp địa
 • Chỉ tốn 30.000 VNĐ phí sạc cho 100 km di chuyển
 • 03 cửa, 04 chỗ hữu dụng
 • Điều hòa 02 chiều

Mini EV LV1 - 170

Màu xe: Xanh Lưu Ly

Màu nóc: Xanh

Chỉ từ

265.000.000 VNĐ

* Giá đã bao gồm VAT
* 01 bộ pin LFP kèm xe
* 01 bộ sạc kèm xe
* Quãng đường đi được 170km/ lần sạc

Thông số nổi bật
 • Đạt tiêu chuẩn sản xuất GMS - BIQ4, chuẩn an toàn CNAS
 • Sạc dễ dàng tại nguồn điện dân dụng có tiếp địa
 • Chỉ tốn 30.000 VNĐ phí sạc cho 100 km di chuyển
 • 03 cửa, 04 chỗ hữu dụng
 • Điều hòa 02 chiều

Mini EV LV2 - 120

Màu xe: Hồng Đào

Màu nóc: Hồng

Chỉ từ

255.000.000 VNĐ

* Giá đã bao gồm VAT
* 01 bộ pin LFP kèm xe
* 01 bộ sạc kèm xe
* Quãng đường đi được 120km/ lần sạc

Thông số nổi bật
 • Đạt tiêu chuẩn sản xuất GMS - BIQ4, chuẩn an toàn CNAS
 • Sạc dễ dàng tại nguồn điện dân dụng có tiếp địa
 • Chỉ tốn 30.000 VNĐ phí sạc cho 100 km di chuyển
 • 03 cửa, 04 chỗ hữu dụng
 • Điều hòa 02 chiều

Mini EV LV2 - 120

Màu xe: Hồng Đào

Màu nóc: Trắng

Chỉ từ

258.000.000 VNĐ

* Giá đã bao gồm VAT
* 01 bộ pin LFP kèm xe
* 01 bộ sạc kèm xe
* Quãng đường đi được 120km/ lần sạc

Thông số nổi bật
 • Đạt tiêu chuẩn sản xuất GMS - BIQ4, chuẩn an toàn CNAS
 • Sạc dễ dàng tại nguồn điện dân dụng có tiếp địa
 • Chỉ tốn 30.000 VNĐ phí sạc cho 100 km di chuyển
 • 03 cửa, 04 chỗ hữu dụng
 • Điều hòa 02 chiều

Mini EV LV2 - 120

Màu xe: Hồng Đào

Màu nóc: Đen

Chỉ từ

258.000.000 VNĐ

* Giá đã bao gồm VAT
* 01 bộ pin LFP kèm xe
* 01 bộ sạc kèm xe
* Quãng đường đi được 120km/ lần sạc

Thông số nổi bật
 • Đạt tiêu chuẩn sản xuất GMS - BIQ4, chuẩn an toàn CNAS
 • Sạc dễ dàng tại nguồn điện dân dụng có tiếp địa
 • Chỉ tốn 30.000 VNĐ phí sạc cho 100 km di chuyển
 • 03 cửa, 04 chỗ hữu dụng
 • Điều hòa 02 chiều

Mini EV LV2 - 120

Màu xe: Vàng Chanh

Màu nóc: Trắng

Chỉ từ

258.000.000 VNĐ

* Giá đã bao gồm VAT
* 01 bộ pin LFP kèm xe
* 01 bộ sạc kèm xe
* Quãng đường đi được 120km/ lần sạc

Thông số nổi bật
 • Đạt tiêu chuẩn sản xuất GMS - BIQ4, chuẩn an toàn CNAS
 • Sạc dễ dàng tại nguồn điện dân dụng có tiếp địa
 • Chỉ tốn 30.000 VNĐ phí sạc cho 100 km di chuyển
 • 03 cửa, 04 chỗ hữu dụng
 • Điều hòa 02 chiều

Mini EV LV2 - 120

Màu xe: Vàng Chanh

Màu nóc: Vàng

Chỉ từ

255.000.000 VNĐ

* Giá đã bao gồm VAT
* 01 bộ pin LFP kèm xe
* 01 bộ sạc kèm xe
* Quãng đường đi được 120km/ lần sạc

Thông số nổi bật
 • Đạt tiêu chuẩn sản xuất GMS - BIQ4, chuẩn an toàn CNAS
 • Sạc dễ dàng tại nguồn điện dân dụng có tiếp địa
 • Chỉ tốn 30.000 VNĐ phí sạc cho 100 km di chuyển
 • 03 cửa, 04 chỗ hữu dụng
 • Điều hòa 02 chiều

Mini EV LV2 - 120

Màu xe: Vàng Chanh

Màu nóc: Đen

Chỉ từ

258.000.000 VNĐ

* Giá đã bao gồm VAT
* 01 bộ pin LFP kèm xe
* 01 bộ sạc kèm xe
* Quãng đường đi được 120km/ lần sạc

Thông số nổi bật
 • Đạt tiêu chuẩn sản xuất GMS - BIQ4, chuẩn an toàn CNAS
 • Sạc dễ dàng tại nguồn điện dân dụng có tiếp địa
 • Chỉ tốn 30.000 VNĐ phí sạc cho 100 km di chuyển
 • 03 cửa, 04 chỗ hữu dụng
 • Điều hòa 02 chiều

Mini EV LV2 - 120

Màu xe: Xanh Bơ

Màu nóc: Trắng

Chỉ từ

258.000.000 VNĐ

* Giá đã bao gồm VAT
* 01 bộ pin LFP kèm xe
* 01 bộ sạc kèm xe
* Quãng đường đi được 120km/ lần sạc

Thông số nổi bật
 • Đạt tiêu chuẩn sản xuất GMS - BIQ4, chuẩn an toàn CNAS
 • Sạc dễ dàng tại nguồn điện dân dụng có tiếp địa
 • Chỉ tốn 30.000 VNĐ phí sạc cho 100 km di chuyển
 • 03 cửa, 04 chỗ hữu dụng
 • Điều hòa 02 chiều

Mini EV LV2 - 120

Màu xe: Xanh Bơ

Màu nóc: Xanh

Chỉ từ

255.000.000 VNĐ

* Giá đã bao gồm VAT
* 01 bộ pin LFP kèm xe
* 01 bộ sạc kèm xe
* Quãng đường đi được 120km/ lần sạc

Thông số nổi bật
 • Đạt tiêu chuẩn sản xuất GMS - BIQ4, chuẩn an toàn CNAS
 • Sạc dễ dàng tại nguồn điện dân dụng có tiếp địa
 • Chỉ tốn 30.000 VNĐ phí sạc cho 100 km di chuyển
 • 03 cửa, 04 chỗ hữu dụng
 • Điều hòa 02 chiều

Mini EV LV2 - 120

Màu xe: Xanh Bơ

Màu nóc: Đen

Chỉ từ

258.000.000 VNĐ

* Giá đã bao gồm VAT
* 01 bộ pin LFP kèm xe
* 01 bộ sạc kèm xe
* Quãng đường đi được 120km/ lần sạc

Thông số nổi bật
 • Đạt tiêu chuẩn sản xuất GMS - BIQ4, chuẩn an toàn CNAS
 • Sạc dễ dàng tại nguồn điện dân dụng có tiếp địa
 • Chỉ tốn 30.000 VNĐ phí sạc cho 100 km di chuyển
 • 03 cửa, 04 chỗ hữu dụng
 • Điều hòa 02 chiều

Mini EV LV2 - 170

Màu xe: Hồng Đào

Màu nóc: Hồng

Chỉ từ

279.000.000 VNĐ

* Giá đã bao gồm VAT
* 01 bộ pin LFP kèm xe
* 01 bộ sạc kèm xe
* Quãng đường đi được 170km/ lần sạc

Thông số nổi bật
 • Đạt tiêu chuẩn sản xuất GMS - BIQ4, chuẩn an toàn CNAS
 • Sạc dễ dàng tại nguồn điện dân dụng có tiếp địa
 • Chỉ tốn 30.000 VNĐ phí sạc cho 100 km di chuyển
 • 03 cửa, 04 chỗ hữu dụng
 • Điều hòa 02 chiều

Mini EV LV2 - 170

Màu xe: Hồng Đào

Màu nóc: Trắng

Chỉ từ

282.000.000 VNĐ

* Giá đã bao gồm VAT
* 01 bộ pin LFP kèm xe
* 01 bộ sạc kèm xe
* Quãng đường đi được 170km/ lần sạc

Thông số nổi bật
 • Đạt tiêu chuẩn sản xuất GMS - BIQ4, chuẩn an toàn CNAS
 • Sạc dễ dàng tại nguồn điện dân dụng có tiếp địa
 • Chỉ tốn 30.000 VNĐ phí sạc cho 100 km di chuyển
 • 03 cửa, 04 chỗ hữu dụng
 • Điều hòa 02 chiều

Mini EV LV2 - 170

Màu xe: Hồng Đào

Màu nóc: Đen

Chỉ từ

282.000.000 VNĐ

* Giá đã bao gồm VAT
* 01 bộ pin LFP kèm xe
* 01 bộ sạc kèm xe
* Quãng đường đi được 170km/ lần sạc

Thông số nổi bật
 • Đạt tiêu chuẩn sản xuất GMS - BIQ4, chuẩn an toàn CNAS
 • Sạc dễ dàng tại nguồn điện dân dụng có tiếp địa
 • Chỉ tốn 30.000 VNĐ phí sạc cho 100 km di chuyển
 • 03 cửa, 04 chỗ hữu dụng
 • Điều hòa 02 chiều

Mini EV LV2 - 170

Màu xe: Vàng Chanh

Màu nóc: Trắng

Chỉ từ

282.000.000 VNĐ

* Giá đã bao gồm VAT
* 01 bộ pin LFP kèm xe
* 01 bộ sạc kèm xe
* Quãng đường đi được 170km/ lần sạc

Thông số nổi bật
 • Đạt tiêu chuẩn sản xuất GMS - BIQ4, chuẩn an toàn CNAS
 • Sạc dễ dàng tại nguồn điện dân dụng có tiếp địa
 • Chỉ tốn 30.000 VNĐ phí sạc cho 100 km di chuyển
 • 03 cửa, 04 chỗ hữu dụng
 • Điều hòa 02 chiều

Mini EV LV2 - 170

Màu xe: Vàng Chanh

Màu nóc: Vàng Chanh

Chỉ từ

279.000.000 VNĐ

* Giá đã bao gồm VAT
* 01 bộ pin LFP kèm xe
* 01 bộ sạc kèm xe
* Quãng đường đi được 170km/ lần sạc

Thông số nổi bật
 • Đạt tiêu chuẩn sản xuất GMS - BIQ4, chuẩn an toàn CNAS
 • Sạc dễ dàng tại nguồn điện dân dụng có tiếp địa
 • Chỉ tốn 30.000 VNĐ phí sạc cho 100 km di chuyển
 • 03 cửa, 04 chỗ hữu dụng
 • Điều hòa 02 chiều

Mini EV LV2 - 170

Màu xe: Vàng Chanh

Màu nóc: Đen

Chỉ từ

282.000.000 VNĐ

* Giá đã bao gồm VAT
* 01 bộ pin LFP kèm xe
* 01 bộ sạc kèm xe
* Quãng đường đi được 170km/ lần sạc

Thông số nổi bật
 • Đạt tiêu chuẩn sản xuất GMS - BIQ4, chuẩn an toàn CNAS
 • Sạc dễ dàng tại nguồn điện dân dụng có tiếp địa
 • Chỉ tốn 30.000 VNĐ phí sạc cho 100 km di chuyển
 • 03 cửa, 04 chỗ hữu dụng
 • Điều hòa 02 chiều

Mini EV LV2 - 170

Màu xe: Xanh Bơ

Màu nóc: Trắng

Chỉ từ

282.000.000 VNĐ

* Giá đã bao gồm VAT
* 01 bộ pin LFP kèm xe
* 01 bộ sạc kèm xe
* Quãng đường đi được 170km/ lần sạc

Thông số nổi bật
 • Đạt tiêu chuẩn sản xuất GMS - BIQ4, chuẩn an toàn CNAS
 • Sạc dễ dàng tại nguồn điện dân dụng có tiếp địa
 • Chỉ tốn 30.000 VNĐ phí sạc cho 100 km di chuyển
 • 03 cửa, 04 chỗ hữu dụng
 • Điều hòa 02 chiều

Mini EV LV2 - 170

Màu xe: Xanh Bơ

Màu nóc: Xanh

Chỉ từ

279.000.000 VNĐ

* Giá đã bao gồm VAT
* 01 bộ pin LFP kèm xe
* 01 bộ sạc kèm xe
* Quãng đường đi được 170km/ lần sạc

Thông số nổi bật
 • Đạt tiêu chuẩn sản xuất GMS - BIQ4, chuẩn an toàn CNAS
 • Sạc dễ dàng tại nguồn điện dân dụng có tiếp địa
 • Chỉ tốn 30.000 VNĐ phí sạc cho 100 km di chuyển
 • 03 cửa, 04 chỗ hữu dụng
 • Điều hòa 02 chiều

Mini EV LV2 - 170

Màu xe: Xanh Bơ

Màu nóc: Đen

Chỉ từ

282.000.000 VNĐ

* Giá đã bao gồm VAT
* 01 bộ pin LFP kèm xe
* 01 bộ sạc kèm xe
* Quãng đường đi được 170km/ lần sạc

Thông số nổi bật
 • Đạt tiêu chuẩn sản xuất GMS - BIQ4, chuẩn an toàn CNAS
 • Sạc dễ dàng tại nguồn điện dân dụng có tiếp địa
 • Chỉ tốn 30.000 VNĐ phí sạc cho 100 km di chuyển
 • 03 cửa, 04 chỗ hữu dụng
 • Điều hòa 02 chiều

Về chúng tôi
Wuling EV Việt Nam là doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và phân phối các dòng xe thương mại, xe du lịch uy tín tại Việt Nam với bề dày gần 50 năm kinh nghiệm hoạt động.
Với Sứ mệnh giúp người dân Việt Nam dễ dàng sở hữu ô tô thân thiện môi trường với mức giá trong tầm tay, tháng 2/2023, TMT Motors ký hợp tác chiến lược với liên doanh General Motors (GM) - (SAIC - WULING) để độc quyền sản xuất, lắp ráp và phân phối các dòng ô tô điện thương hiệu Wuling tại Việt Nam.
Khởi đầu cho chiến lược mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh ô tô điện, Wuling EV Việt Nam mang tới Quý khách hàng Mini EV - mẫu xe khai mở phân khúc ô tô điện mini tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm
Dịch vụ & Bảo hành
An tâm trọn vẹn với chính sách bảo hành, chế độ bảo dưỡng hàng đầu

CHI PHÍ BẢO DƯỠNG THẤP

Có 5 cấp bảo dưỡng, cấp bảo dưỡng cao nhất chưa tới 1 triệu đồng

HỖ TRỢ DỊCH VỤ 24/7

Hotline của TMT Motors và hotline các ĐLUQ hỗ trợ 24/7 phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH HÀNG ĐẦU

Chính sách bảo hành xe 3 năm hoặc 150.000 km tùy điều kiện nào tới trước
Chính sách bảo hành Pin 7 năm hoặc 150.000 km tùy điều kiện nào tới trước