Tìm kiếm Tin tức Tìm Đại lý Đăng ký lái thử Liên hệ Hỗ trợ

WULING

MINI EV

Ô TÔ ĐIỆN MINI BÁN CHẠY NHẤT THẾ GIỚI (*)

Đặt cọc xe ngay
Mini EV
Mini EV LV1 - 120

Màu xe: Trắng Thiên Hương

Màu nóc: Trắng

Chỉ từ
239.000.000 VNĐ

219.000.000 VNĐ

* Giá đã bao gồm VAT
* 01 bộ pin LFP kèm xe
* 01 bộ sạc kèm xe
* Quãng đường đi được 120km/ lần sạc
Chương trình khuyến mãi áp dụng tới 31/03/2024 ưu đãi 20 triệu đồng tiền mặt áp dụng trên toàn bộ hệ thống Đại lý ủy quyền Wuling tại Việt Nam.

Thông số nổi bật
 • Đạt tiêu chuẩn sản xuất GMS - BIQ4
 • Màn hình LCD TFT 7 inch và hệ thống khởi động thông minh
 • Bảng điều khiển trung tâm tương lai
 • Pin chống nước IP67
 • Hệ thống sạc dễ dàng tại nhà
 • Chỉ tốn 300 VNĐ phí sạc cho 1 km di chuyển
 • 02 cửa, 04 chỗ hữu dụng
Mini EV LV1 - 120

Màu xe: Xanh Lưu Ly

Màu nóc: Xanh Lưu Ly

Chỉ từ
239.000.000 VNĐ

219.000.000 VNĐ

* Giá đã bao gồm VAT
* 01 bộ pin LFP kèm xe
* 01 bộ sạc kèm xe
* Quãng đường đi được 120km/ lần sạc
Chương trình khuyến mãi áp dụng tới 31/03/2024 ưu đãi 20 triệu đồng tiền mặt áp dụng trên toàn bộ hệ thống Đại lý ủy quyền Wuling tại Việt Nam.

Thông số nổi bật
 • Đạt tiêu chuẩn sản xuất GMS - BIQ4
 • Màn hình LCD TFT 7 inch và hệ thống khởi động thông minh
 • Bảng điều khiển trung tâm tương lai
 • Pin chống nước IP67
 • Hệ thống sạc dễ dàng tại nhà
 • Chỉ tốn 300 VNĐ phí sạc cho 1 km di chuyển
 • 02 cửa, 04 chỗ hữu dụng
Mini EV LV1 - 170

Màu xe: Trắng Thiên Hương

Màu nóc: Trắng

Chỉ từ
265.000.000 VNĐ

245.000.000 VNĐ

* Giá đã bao gồm VAT
* 01 bộ pin LFP kèm xe
* 01 bộ sạc
* Quãng đường đi được 170km/ lần sạc
Chương trình khuyến mãi áp dụng tới 31/03/2024 ưu đãi 20 triệu đồng tiền mặt áp dụng trên toàn bộ hệ thống Đại lý ủy quyền Wuling tại Việt Nam.

Thông số nổi bật
 • Đạt tiêu chuẩn sản xuất GMS - BIQ4
 • Màn hình LCD TFT 7 inch và hệ thống khởi động thông minh
 • Bảng điều khiển trung tâm tương lai
 • Pin chống nước IP67
 • Hệ thống sạc dễ dàng tại nhà
 • Chỉ tốn 300 VNĐ phí sạc cho 1 km di chuyển
 • 02 cửa, 04 chỗ hữu dụng
Mini EV LV1 - 170

Màu xe: Xanh Lưu Ly

Màu nóc: Xanh

Chỉ từ
265.000.000 VNĐ

245.000.000 VNĐ

* Giá đã bao gồm VAT
* 01 bộ pin LFP kèm xe
* 01 bộ sạc
* Quãng đường đi được 170km/ lần sạc
Chương trình khuyến mãi áp dụng tới 31/03/2024 ưu đãi 20 triệu đồng tiền mặt áp dụng trên toàn bộ hệ thống Đại lý ủy quyền Wuling tại Việt Nam.

Thông số nổi bật
 • Đạt tiêu chuẩn sản xuất GMS - BIQ4
 • Màn hình LCD TFT 7 inch và hệ thống khởi động thông minh
 • Bảng điều khiển trung tâm tương lai
 • Pin chống nước IP67
 • Hệ thống sạc dễ dàng tại nhà
 • Chỉ tốn 300 VNĐ phí sạc cho 1 km di chuyển
 • 02 cửa, 04 chỗ hữu dụng
Mini EV LV2 - 120

Màu xe: Hồng Đào

Màu nóc: Hồng

Chỉ từ
255.000.000 VNĐ

235.000.000 VNĐ

* Giá đã bao gồm VAT
* 01 bộ pin LFP kèm xe
* 01 bộ sạc
* Quãng đường đi được 120km/ lần sạc
Chương trình khuyến mãi áp dụng tới 31/03/2024 ưu đãi 20 triệu đồng tiền mặt áp dụng trên toàn bộ hệ thống Đại lý ủy quyền Wuling tại Việt Nam.

Thông số nổi bật
 • Đạt tiêu chuẩn sản xuất GMS - BIQ4
 • Màn hình LCD TFT 7 inch và hệ thống khởi động thông minh
 • Bảng điều khiển trung tâm tương lai
 • Pin chống nước IP67
 • Hệ thống sạc dễ dàng tại nhà
 • Chỉ tốn 300 VNĐ phí sạc cho 1 km di chuyển
 • 02 cửa, 04 chỗ hữu dụng
Mini EV LV2 - 120

Màu xe: Hồng Đào

Màu nóc: Trắng

Chỉ từ
258.000.000 VNĐ

238.000.000 VNĐ

* Giá đã bao gồm VAT
* 01 bộ pin LFP kèm xe
* 01 bộ sạc
* Quãng đường đi được 120km/ lần sạc
Chương trình khuyến mãi áp dụng tới 31/03/2024 ưu đãi 20 triệu đồng tiền mặt áp dụng trên toàn bộ hệ thống Đại lý ủy quyền Wuling tại Việt Nam.

Thông số nổi bật
 • Đạt tiêu chuẩn sản xuất GMS - BIQ4
 • Màn hình LCD TFT 7 inch và hệ thống khởi động thông minh
 • Bảng điều khiển trung tâm tương lai
 • Pin chống nước IP67
 • Hệ thống sạc dễ dàng tại nhà
 • Chỉ tốn 300 VNĐ phí sạc cho 1 km di chuyển
 • 02 cửa, 04 chỗ hữu dụng
Mini EV LV2 - 120

Màu xe: Hồng Đào

Màu nóc: Đen

Chỉ từ
258.000.000 VNĐ

238.000.000 VNĐ

* Giá đã bao gồm VAT
* 01 bộ pin LFP kèm xe
* 01 bộ sạc
* Quãng đường đi được 120km/ lần sạc
Chương trình khuyến mãi áp dụng tới 31/03/2024 ưu đãi 20 triệu đồng tiền mặt áp dụng trên toàn bộ hệ thống Đại lý ủy quyền Wuling tại Việt Nam.

Thông số nổi bật
 • Đạt tiêu chuẩn sản xuất GMS - BIQ4
 • Màn hình LCD TFT 7 inch và hệ thống khởi động thông minh
 • Bảng điều khiển trung tâm tương lai
 • Pin chống nước IP67
 • Hệ thống sạc dễ dàng tại nhà
 • Chỉ tốn 300 VNĐ phí sạc cho 1 km di chuyển
 • 02 cửa, 04 chỗ hữu dụng
Mini EV LV2 - 120

Màu xe: Vàng Chanh

Màu nóc: Trắng

Chỉ từ
258.000.000 VNĐ

238.000.000 VNĐ

* Giá đã bao gồm VAT
* 01 bộ pin LFP kèm xe
* 01 bộ sạc
* Quãng đường đi được 120km/ lần sạc
Chương trình khuyến mãi áp dụng tới 31/03/2024 ưu đãi 20 triệu đồng tiền mặt áp dụng trên toàn bộ hệ thống Đại lý ủy quyền Wuling tại Việt Nam.

Thông số nổi bật
 • Đạt tiêu chuẩn sản xuất GMS - BIQ4
 • Màn hình LCD TFT 7 inch và hệ thống khởi động thông minh
 • Bảng điều khiển trung tâm tương lai
 • Pin chống nước IP67
 • Hệ thống sạc dễ dàng tại nhà
 • Chỉ tốn 300 VNĐ phí sạc cho 1 km di chuyển
 • 02 cửa, 04 chỗ hữu dụng
Mini EV LV2 - 120

Màu xe: Vàng Chanh

Màu nóc: Vàng

Chỉ từ
255.000.000 VNĐ

235.000.000 VNĐ

* Giá đã bao gồm VAT
* 01 bộ pin LFP kèm xe
* 01 bộ sạc
* Quãng đường đi được 120km/ lần sạc
Chương trình khuyến mãi áp dụng tới 31/03/2024 ưu đãi 20 triệu đồng tiền mặt áp dụng trên toàn bộ hệ thống Đại lý ủy quyền Wuling tại Việt Nam.

Thông số nổi bật
 • Đạt tiêu chuẩn sản xuất GMS - BIQ4
 • Màn hình LCD TFT 7 inch và hệ thống khởi động thông minh
 • Bảng điều khiển trung tâm tương lai
 • Pin chống nước IP67
 • Hệ thống sạc dễ dàng tại nhà
 • Chỉ tốn 300 VNĐ phí sạc cho 1 km di chuyển
 • 02 cửa, 04 chỗ hữu dụng
Mini EV LV2 - 120

Màu xe: Vàng Chanh

Màu nóc: Đen

Chỉ từ
258.000.000 VNĐ

238.000.000 VNĐ

* Giá đã bao gồm VAT
* 01 bộ pin LFP kèm xe
* 01 bộ sạc
* Quãng đường đi được 120km/ lần sạc
Chương trình khuyến mãi áp dụng tới 31/03/2024 ưu đãi 20 triệu đồng tiền mặt áp dụng trên toàn bộ hệ thống Đại lý ủy quyền Wuling tại Việt Nam.

Thông số nổi bật
 • Đạt tiêu chuẩn sản xuất GMS - BIQ4
 • Màn hình LCD TFT 7 inch và hệ thống khởi động thông minh
 • Bảng điều khiển trung tâm tương lai
 • Pin chống nước IP67
 • Hệ thống sạc dễ dàng tại nhà
 • Chỉ tốn 300 VNĐ phí sạc cho 1 km di chuyển
 • 02 cửa, 04 chỗ hữu dụng
Mini EV LV2 - 120

Màu xe: Xanh Bơ

Màu nóc: Trắng

Chỉ từ
258.000.000 VNĐ

238.000.000 VNĐ

* Giá đã bao gồm VAT
* 01 bộ pin LFP kèm xe
* 01 bộ sạc
* Quãng đường đi được 120km/ lần sạc
Chương trình khuyến mãi áp dụng tới 31/03/2024 ưu đãi 20 triệu đồng tiền mặt áp dụng trên toàn bộ hệ thống Đại lý ủy quyền Wuling tại Việt Nam.

Thông số nổi bật
 • Đạt tiêu chuẩn sản xuất GMS - BIQ4
 • Màn hình LCD TFT 7 inch và hệ thống khởi động thông minh
 • Bảng điều khiển trung tâm tương lai
 • Pin chống nước IP67
 • Hệ thống sạc dễ dàng tại nhà
 • Chỉ tốn 300 VNĐ phí sạc cho 1 km di chuyển
 • 02 cửa, 04 chỗ hữu dụng
Mini EV LV2 - 120

Màu xe: Xanh Bơ

Màu nóc: Xanh

Chỉ từ
255.000.000 VNĐ

235.000.000 VNĐ

* Giá đã bao gồm VAT
* 01 bộ pin LFP kèm xe
* 01 bộ sạc
* Quãng đường đi được 120km/ lần sạc
Chương trình khuyến mãi áp dụng tới 31/03/2024 ưu đãi 20 triệu đồng tiền mặt áp dụng trên toàn bộ hệ thống Đại lý ủy quyền Wuling tại Việt Nam.

Thông số nổi bật
 • Đạt tiêu chuẩn sản xuất GMS - BIQ4
 • Màn hình LCD TFT 7 inch và hệ thống khởi động thông minh
 • Bảng điều khiển trung tâm tương lai
 • Pin chống nước IP67
 • Hệ thống sạc dễ dàng tại nhà
 • Chỉ tốn 300 VNĐ phí sạc cho 1 km di chuyển
 • 02 cửa, 04 chỗ hữu dụng
Mini EV LV2 - 120

Màu xe: Xanh Bơ

Màu nóc: Đen

Chỉ từ
258.000.000 VNĐ

238.000.000 VNĐ

* Giá đã bao gồm VAT
* 01 bộ pin LFP kèm xe
* 01 bộ sạc
* Quãng đường đi được 120km/ lần sạc
Chương trình khuyến mãi áp dụng tới 31/03/2024 ưu đãi 20 triệu đồng tiền mặt áp dụng trên toàn bộ hệ thống Đại lý ủy quyền Wuling tại Việt Nam.

Thông số nổi bật
 • Đạt tiêu chuẩn sản xuất GMS - BIQ4
 • Màn hình LCD TFT 7 inch và hệ thống khởi động thông minh
 • Bảng điều khiển trung tâm tương lai
 • Pin chống nước IP67
 • Hệ thống sạc dễ dàng tại nhà
 • Chỉ tốn 300 VNĐ phí sạc cho 1 km di chuyển
 • 02 cửa, 04 chỗ hữu dụng
Mini EV LV2 - 170

Màu xe: Hồng Đào

Màu nóc: Hồng

Chỉ từ
279.000.000 VNĐ

259.000.000 VNĐ

* Giá đã bao gồm VAT
* 01 bộ pin LFP kèm xe
* 01 bộ sạc
* Quãng đường đi được 170km/ lần sạc
Chương trình khuyến mãi áp dụng tới 31/03/2024 ưu đãi 20 triệu đồng tiền mặt áp dụng trên toàn bộ hệ thống Đại lý ủy quyền Wuling tại Việt Nam.

Thông số nổi bật
 • Đạt tiêu chuẩn sản xuất GMS - BIQ4
 • Màn hình LCD TFT 7 inch và hệ thống khởi động thông minh
 • Bảng điều khiển trung tâm tương lai
 • Pin chống nước IP67
 • Hệ thống sạc dễ dàng tại nhà
 • Chỉ tốn 300 VNĐ phí sạc cho 1 km di chuyển
 • 02 cửa, 04 chỗ hữu dụng
Mini EV LV2 - 170

Màu xe: Hồng Đào

Màu nóc: Trắng

Chỉ từ
282.000.000 VNĐ

262.000.000 VNĐ

* Giá đã bao gồm VAT
* 01 bộ pin LFP kèm xe
* 01 bộ sạc
* Quãng đường đi được 170km/ lần sạc
Chương trình khuyến mãi áp dụng tới 31/03/2024 ưu đãi 20 triệu đồng tiền mặt áp dụng trên toàn bộ hệ thống Đại lý ủy quyền Wuling tại Việt Nam.

Thông số nổi bật
 • Đạt tiêu chuẩn sản xuất GMS - BIQ4
 • Màn hình LCD TFT 7 inch và hệ thống khởi động thông minh
 • Bảng điều khiển trung tâm tương lai
 • Pin chống nước IP67
 • Hệ thống sạc dễ dàng tại nhà
 • Chỉ tốn 300 VNĐ phí sạc cho 1 km di chuyển
 • 02 cửa, 04 chỗ hữu dụng
Mini EV LV2 - 170

Màu xe: Hồng Đào

Màu nóc: Đen

Chỉ từ
282.000.000 VNĐ

262.000.000 VNĐ

* Giá đã bao gồm VAT
* 01 bộ pin LFP kèm xe
* 01 bộ sạc
* Quãng đường đi được 170km/ lần sạc
Chương trình khuyến mãi áp dụng tới 31/03/2024 ưu đãi 20 triệu đồng tiền mặt áp dụng trên toàn bộ hệ thống Đại lý ủy quyền Wuling tại Việt Nam.

Thông số nổi bật
 • Đạt tiêu chuẩn sản xuất GMS - BIQ4
 • Màn hình LCD TFT 7 inch và hệ thống khởi động thông minh
 • Bảng điều khiển trung tâm tương lai
 • Pin chống nước IP67
 • Hệ thống sạc dễ dàng tại nhà
 • Chỉ tốn 300 VNĐ phí sạc cho 1 km di chuyển
 • 02 cửa, 04 chỗ hữu dụng
Mini EV LV2 - 170

Màu xe: Vàng Chanh

Màu nóc: Trắng

Chỉ từ
282.000.000 VNĐ

262.000.000 VNĐ

* Giá đã bao gồm VAT
* 01 bộ pin LFP kèm xe
* 01 bộ sạc
* Quãng đường đi được 170km/ lần sạc
Chương trình khuyến mãi áp dụng tới 31/03/2024 ưu đãi 20 triệu đồng tiền mặt áp dụng trên toàn bộ hệ thống Đại lý ủy quyền Wuling tại Việt Nam.

Thông số nổi bật
 • Đạt tiêu chuẩn sản xuất GMS - BIQ4
 • Màn hình LCD TFT 7 inch và hệ thống khởi động thông minh
 • Bảng điều khiển trung tâm tương lai
 • Pin chống nước IP67
 • Hệ thống sạc dễ dàng tại nhà
 • Chỉ tốn 300 VNĐ phí sạc cho 1 km di chuyển
 • 02 cửa, 04 chỗ hữu dụng
Mini EV LV2 - 170

Màu xe: Vàng Chanh

Màu nóc: Vàng Chanh

Chỉ từ
279.000.000 VNĐ

259.000.000 VNĐ

* Giá đã bao gồm VAT
* 01 bộ pin LFP kèm xe
* 01 bộ sạc
* Quãng đường đi được 170km/ lần sạc
Chương trình khuyến mãi áp dụng tới 31/03/2024 ưu đãi 20 triệu đồng tiền mặt áp dụng trên toàn bộ hệ thống Đại lý ủy quyền Wuling tại Việt Nam.

Thông số nổi bật
 • Đạt tiêu chuẩn sản xuất GMS - BIQ4
 • Màn hình LCD TFT 7 inch và hệ thống khởi động thông minh
 • Bảng điều khiển trung tâm tương lai
 • Pin chống nước IP67
 • Hệ thống sạc dễ dàng tại nhà
 • Chỉ tốn 300 VNĐ phí sạc cho 1 km di chuyển
 • 02 cửa, 04 chỗ hữu dụng
Mini EV LV2 - 170

Màu xe: Vàng Chanh

Màu nóc: Đen

Chỉ từ
282.000.000 VNĐ

262.000.000 VNĐ

* Giá đã bao gồm VAT
* 01 bộ pin LFP kèm xe
* 01 bộ sạc
* Quãng đường đi được 170km/ lần sạc
Chương trình khuyến mãi áp dụng tới 31/03/2024 ưu đãi 20 triệu đồng tiền mặt áp dụng trên toàn bộ hệ thống Đại lý ủy quyền Wuling tại Việt Nam.

Thông số nổi bật
 • Đạt tiêu chuẩn sản xuất GMS - BIQ4
 • Màn hình LCD TFT 7 inch và hệ thống khởi động thông minh
 • Bảng điều khiển trung tâm tương lai
 • Pin chống nước IP67
 • Hệ thống sạc dễ dàng tại nhà
 • Chỉ tốn 300 VNĐ phí sạc cho 1 km di chuyển
 • 02 cửa, 04 chỗ hữu dụng
Mini EV LV2 - 170

Màu xe: Xanh Bơ

Màu nóc: Trắng

Chỉ từ
282.000.000 VNĐ

262.000.000 VNĐ

* Giá đã bao gồm VAT
* 01 bộ pin LFP kèm xe
* 01 bộ sạc
* Quãng đường đi được 170km/ lần sạc
Chương trình khuyến mãi áp dụng tới 31/03/2024 ưu đãi 20 triệu đồng tiền mặt áp dụng trên toàn bộ hệ thống Đại lý ủy quyền Wuling tại Việt Nam.

Thông số nổi bật
 • Đạt tiêu chuẩn sản xuất GMS - BIQ4
 • Màn hình LCD TFT 7 inch và hệ thống khởi động thông minh
 • Bảng điều khiển trung tâm tương lai
 • Pin chống nước IP67
 • Hệ thống sạc dễ dàng tại nhà
 • Chỉ tốn 300 VNĐ phí sạc cho 1 km di chuyển
 • 02 cửa, 04 chỗ hữu dụng
Mini EV LV2 - 170

Màu xe: Xanh Bơ

Màu nóc: Xanh

Chỉ từ
279.000.000 VNĐ

259.000.000 VNĐ

* Giá đã bao gồm VAT
* 01 bộ pin LFP kèm xe
* 01 bộ sạc
* Quãng đường đi được 170km/ lần sạc
Chương trình khuyến mãi áp dụng tới 31/03/2024 ưu đãi 20 triệu đồng tiền mặt áp dụng trên toàn bộ hệ thống Đại lý ủy quyền Wuling tại Việt Nam.

Thông số nổi bật
 • Đạt tiêu chuẩn sản xuất GMS - BIQ4
 • Màn hình LCD TFT 7 inch và hệ thống khởi động thông minh
 • Bảng điều khiển trung tâm tương lai
 • Pin chống nước IP67
 • Hệ thống sạc dễ dàng tại nhà
 • Chỉ tốn 300 VNĐ phí sạc cho 1 km di chuyển
 • 02 cửa, 04 chỗ hữu dụng
Mini EV LV2 - 170

Màu xe: Xanh Bơ

Màu nóc: Đen

Chỉ từ
282.000.000 VNĐ

262.000.000 VNĐ

* Giá đã bao gồm VAT
* 01 bộ pin LFP kèm xe
* 01 bộ sạc
* Quãng đường đi được 170km/ lần sạc
Chương trình khuyến mãi áp dụng tới 31/03/2024 ưu đãi 20 triệu đồng tiền mặt áp dụng trên toàn bộ hệ thống Đại lý ủy quyền Wuling tại Việt Nam.

Thông số nổi bật
 • Đạt tiêu chuẩn sản xuất GMS - BIQ4
 • Màn hình LCD TFT 7 inch và hệ thống khởi động thông minh
 • Bảng điều khiển trung tâm tương lai
 • Pin chống nước IP67
 • Hệ thống sạc dễ dàng tại nhà
 • Chỉ tốn 300 VNĐ phí sạc cho 1 km di chuyển
 • 02 cửa, 04 chỗ hữu dụng

Cùng Wuling Kết Nối Với Thế Giới

Cùng Wuling Kết Nối Với Thế Giới

Cùng Wuling Kết Nối Với Thế Giới

Cùng Wuling Kết Nối Với Thế Giới

Về chúng tôi
TMT Motors là doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và phân phối các dòng xe thương mại, xe du lịch uy tín tại Việt Nam với bề dày gần 50 năm kinh nghiệm hoạt động.
Với Sứ mệnh giúp người dân Việt Nam dễ dàng sở hữu ô tô thân thiện môi trường với mức giá trong tầm tay, tháng 2/2023, TMT Motors ký hợp tác chiến lược với liên doanh General Motors (GM) - (SAIC - WULING) để độc quyền sản xuất, lắp ráp và phân phối các dòng ô tô điện thương hiệu Wuling tại Việt Nam.
Khởi đầu cho chiến lược mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh ô tô điện, TMT Motors mang tới Quý khách hàng Mini EV - mẫu xe khai mở phân khúc ô tô điện mini tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm

TẦM NHÌN

Trở thành doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi phương tiện giao thông văn minh và bền vững tại Việt Nam

SỨ MỆNH

Giúp người dân Việt Nam dễ dàng sở hữu ô tô thân thiện môi trường với mức giá trong tầm tay

TRIẾT LÝ 

Chỉ bán các sản phẩm mà bạn cần, không bán các sản phẩm chúng tôi có sẵn

Dịch vụ & Bảo hành
An tâm trọn vẹn với chính sách bảo hành, chế độ bảo dưỡng hàng đầu
CHI PHÍ BẢO DƯỠNG THẤP
Có 5 cấp bảo dưỡng, cấp bảo dưỡng cao nhất chưa tới 1 triệu đồng
HỖ TRỢ DỊCH VỤ 24/7
Hotline của TMT Motors và hotline các ĐLUQ hỗ trợ 24/7 phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH HÀNG ĐẦU
Chính sách bảo hành xe 3 năm hoặc 150.000 km tùy điều kiện nào tới trước
Chính sách bảo hành Pin 7 năm hoặc 150.000 km tùy điều kiện nào tới trước